Specjalista ds. hotelarstwa

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu zarządzania hotelem, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy pracy w hotelarstwie.
 • Pożądane cechy osobowościowe przy wykonywaniu pracy recepcjonisty.
 • Efektywna organizacja pracy recepcji.
 • Zarządzanie obiektem hotelarskim a stanowisko recepcjonisty.
 • Obsługa Gościa hotelowego przez dział recepcji.
 • Obsługa Gościa VIP.
 • Obsługa niepełnosprawnego Gościa hotelowego.
 • Złe praktyki w obsłudze Gościa.
 • Odpowiedzialność za mienie i bezpieczeństwo Gościa.
 • Współpraca działu recepcji z innymi działami  hotelu.
 • Zasady BHP.
 • Obiektywna ocena jakości wykonywanej pracy.
 • E-klient a klient
 • Skuteczne narzędzia komunikacji z klientem.
 • Tworzenie pozytywnej reputacji w sieci internetowej.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ