Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • podstawy przedsiębiorczości;
 • definicje i pojęcia (mały, średni przedsiębiorca);
 • umiejętności liderów nowych przedsięwzięć;
 • charakterystyka Leasingu – pojęcie, rodzaje;
 • fundusze europejskie – możliwości wsparcia od Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);
 • system finansowo-księgowy dla nowo powstałych firm;
 • charakterystyka zespołu założycielskiego;
 • cywilnoprawne uregulowania transakcji leasingowych, zalety leasingu;
 • porównanie oferty leasingowej i kredytu bankowego;
 • podział przedsiębiorstw ze względu na prawo i rodzaj działalności;
 • kadry – kultura organizacyjna przedsiębiorstw;
 • struktura biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem planu finansowego i oceną inwestycji;
 • charakterystyka finansów przedsiębiorstwa;
 • biznesplan jako narzędzie pozyskania środków finansowych;
 • rodzaje biznesplanów;
 • Ewidencja Działalności Gospodarczej – niezbędne zgłoszenia i dokumenty.
 • Krajowy Rejestr Sądowy – niezbędne zgłoszenia i dokumenty.
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – niezbędne zgłoszenia i dokumenty.
 • Urząd Skarbowy – niezbędne zgłoszenia i dokumenty – niezbędne zgłoszenia i dokumenty.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – niezbędne zgłoszenia i dokumenty.
 • pojęcie kredytu, cechy charakterystyczne, porównanie pożyczek i kredytów jako źródła finansowania;
 • Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych (działanie, warunki udzielania poręczeń i gwarancji).
 • omówienie pojęcia Faktoringu (rodzaje, dostępność dla przedsiębiorców),
 • formy finansowania działalności gospodarczej;
 • motywy wyboru własnego biznesu;
 • charakterystyka przedsiębiorczości międzynarodowej;
 • omówienie pozycji polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim;
 • kredyty bankowe – rodzaje i warunki finansowania;
 • charakterystyka Franchisingu (pojęcie, zalety i wady, dostępność dla przedsiębiorców),
 • omówienie umiejętności podejmowanie działalności gospodarczej

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ