Kurs rozliczania, księgowania i realizacji projektów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje uczestnika pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu rozliczania, księgowania i realizacji projektów, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

  • prawo wobec rozliczania projektów
  • podstawy księgowości
  • księgowanie
  • rozliczanie wydatków
  • rozliczanie projektów z budżetu Unii Europejskiej
  • zasady tworzenia budżetu
  • zasady prognozowania opłacalności projektu
  • kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych
  • sporządzanie dokumentacji
  • obowiązki księgowego
  • etyka w zawodzie
 • odpowiedzialność cywilna i majątkowa księgowego lub osoby odpowiedzialnej za projekt

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ