Kurs edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

SYLABUS

  • pedagogika wczesnej edukacji,
  • metody edukacji przedszkolnej,
  • formy alternatywne i aktywizujące we wczesnej edukacji,
  • integracja w edukacji przedszkolnej,
  • istota zapewnienia bezpieczeństwa dzieci,
  • zajęcia teatralne
  • istota oceny we wczesnej edukacji,
  • charakterystyka programów i podręczników szkolnych we wczesnej edukacji.
  • omówienie pracy opiekuńczej nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • edukacja ruchowa

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu EVCC. Więcej informacji na stronie Instytutu VCC.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.