Kurs efektywnych technik sprzedaży i perswazji w telemarketingu

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu telemarketingu, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podnoszenie jakości obsługi Klienta
  • Wizerunek obsługi Klienta
  • Zasady obsługi Klienta
  • Zagadnienia problematyczne w kontaktach z Klientem
  • Właściwa postawa w obsłudze Klienta
  • Zyski płynące z efektywnej obsługi Klienta
 • Skuteczny telemarketing
  • Czynniki psychologiczne wpływające na decyzję zakupu
  • Wzbudzenie zainteresowania Klienta
  • Budowa efektywnych prezentacji
  • Przedstawienie oferty
  • Klasyfikacja i metody identyfikowania potrzeb  Klienta
  • Znajomość potrzeb Klienta a rozmowa sprzedażowa
  • Posługiwanie się językiem korzyści
  • Cechy i umiejętności skutecznego sprzedawcy         
 • Efektywna komunikacja
  • Proces komunikacji i jego cel  
  • Modulacja głosu
  • Intonacja
  • Etapy komunikacji
  • Dykcja a skuteczna komunikacja
  • Tempo i dynamika wypowiedzi
  • Ton i siła głosu
 • Struktura telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Przygotowanie rozmów sprzedażowych
  • Przedstawienie oferty
  • Etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
  • Nawiązywanie kontaktu z osobą decyzyjną
  • Finalizacja sprzedaży
  • Pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji Klienta
  • Badanie potrzeb, motywów zakupu Klienta
  • Tworzenie dobrego pierwszego wrażenia
 • Taktyki i techniki skutecznej sprzedaży
  • Budowanie zaufania rozmówcy
  • Przełamywanie oporów potencjalnego Klient
  • Świadoma argumentacja i rezygnacja
  • Rodzaje postaw sprzedawcy
  • Cel rozmowy sprzedażowej
  • Łagodzenie zastrzeżeń Klienta
  • Najczęściej popełniane błędy w rozmowach sprzedażowych
 • Pozyskiwanie informacji od rozmówcy
  • Identyfikowanie jawnych i ukrytych potrzeb Klienta
  • Zbieranie niezbędnych informacji i ich wykorzystywanie
  • Słuchanie bierne a aktywne
  • Profesjonalne zadawanie pytań
  • Techniki aktywnego słuchania w budowaniu relacji z rozmówcą

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie