Kurs gospodarowania przestrzenią zieloną i projektowania ogrodów

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania terenów zielonych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • klasyfikacja zawodów
 • style ogrodowe
 • czynniki kompozycyjne
 • detale kompozycji
 • architektura krajobrazu
 • sztuka ogrodowa
 • stylizowanie ogrodów
 • uwarunkowania przyrodnicze
 • informacje o użytkownikach ogrodu
 • położenie działki
 • negocjacje z klientami
 • kosztorys – zasady tworzenia
 • infrastruktura
 • uwarunkowania ekonomiczne klientów
 • opisowa część projektu
 • projekt – część graficzna (omówienie na przykładach)
 • opracowania projektowych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie