Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Definicja projektów unijnych
  • Charakterystyka projektów i wniosków unijnych
  • Dokumentacja projektowa
  • Cykl projektu
  • Zespół projektowy
 • Budżet projektów
  • Budżetowanie projektów
  • Rozliczanie projektu unijnego
  • Księgowość projektu unijnego
  • Wsparcie ze środków unijnych
 • Zarządzanie projektami
   • Ryzyko w tworzeniu projektów unijnych
   • Bazy danych funduszy i  jej tworzenie
   • Badania rynkowe – szybkie i skuteczne
  • Monitorowanie projektu
 • Tworzenie projektów, pisanie wniosków
  • Redagowanie wniosku unijnego
  • Tworzenie badań dostępności dotacji unijnych
  • Promocja projektu unijnego

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo) – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie